14.11.2022: Tag der polnischen Sprache und Kultur

Möglichst nahe am 11.11.2022, dem polnischen Nationalfeiertag, sollte er liegen: Der Tag der polnischen Kultur und Sprache. An ihm wollten PestalozziSchüler*innen des 11. und 12. Jahrgangs verschiedene Stationen für ihre Mitschüler*innen und Lehrkräfte präsentieren, in denen man sein Nachbarland Polen besser kennenlernen konnte.
Am Montag, den 14.11.2022 war es so weit: Bei einem Morgenmeeting mit allen Teilnehmenden auf dem Schulhof wurden die 44 jungen Gäste und ihre 5 Betreuerinnen von den Grundschulen Nr. 2 und 13 aus Zielona Góra sowie vom Liceum aus Gubin willkommen geheißen, die Gruppen eingeteilt und der Tag eröffnet. In sechs verschiedenen Stationen erfuhr und erarbeitete man sich interessante Fakten und Vokabeln durch abwechslungsreiche Methoden, beispielsweise zu polnischen Feiertagen, dem Jahreskreislauf, berühmten Persönlichkeiten, Nahrungsmitteln und zwei polnischen Legenden.
Inhaltlicher Höhepunkt des Tages war eine 90minütige Veranstaltung von Dr. Matthias Kneip, der jeweils zwei Jahrgängen in der Aula das polnische Nachbarland näherbrachte. So erfuhr man, dass es in Polen nicht nur Handys, freies WLAN und Europas größte Kaufhäuser gibt seit 15 Jahren übrigens , sondern warum der Storch nicht Wappentier der Polen wurde, manche Deutsche polnische Oblaten wie Postkarten sammeln, wann man sich bei Polen oder Kroaten ein Ei ausborgen sollte, warum das Weiße in der Flagge oben ist und warum Polen 1974 nicht die FußballWM gewann. „Die nächste Klassenfahrt geht nach Polen.“ resümiert ein Zehntklässler und das optimale Ziel dafür brachte Herr Tomkinson in Erfahrung: Danzig wird als familienfreundlich empfohlen, da es Meer, Sehenswürdigkeiten und zahlreiche Möglichkeiten für ausgefallene Aktivitäten bietet.
Krönender Abschluss des lehrreichen Tages war das gemeinsame Tanzen und Singen auf dem Schulhof: Zunächst der AnneMariePolka als deutscher Tanz und des „Lais“ von“‘t Smidje“, einem Belgijka“. Diesen hatten die Schüler*innen jüngst beim Jugendaustausch in Zielona Góra kennengelernt. Gesungen wurde die Europahymne, auch bekannt unter dem Namen „Ode an die Freude“ bzw. „Oda do radości“. Wer es erlebt hat, diese Ode an die (noch unbekannten) Freunde, kann nur beherzt in den Wunsch einstimmen, die Partnerschaft zu den polnischen
Schulen weiterhin mit Leben zu füllen.
Möglich war dieser wunderbare Tag nur durch das überaus große und beherzte Engagement der Ideengeberin und Teamleiterin Frau KucPilarska, die insbesondere das Inhaltliche, die Gruppeneinteilung und die Einladungen umgesetzt hatte. Für diese aufwändige Arbeit stand ihr Herr Laugks unterstützend zur Seite: Er half beim organisatorischen Rahmen, vomPapierkram“ über Kommunikation bis hin zum Bühnenaufbau und den Finanzen. Sie haben hervorragend bewiesen, dass am PestalozziGymnasium auch mit Kopf, Herz und Hand unterrichtet wird. Weiterhin möchten wir uns beim DeutschPolnischen Jugendwerk bedanken, dass diesen Tag finanziell gefördert hat und uns auch für den AdventsmarktTagderOffenenTür am 01.12.2022 helfend zur Seite steht.
Der 14.11.22 war wahrlich eine Ode an die Freu(n)de!

14.11.2022: Dzień Języka i Kultury Polskiej

Powinno to być jak najbliżej 11 listopada 2022 r., polskiego święta narodowego: Dnia Kultury i Języka Polskiego. Uczniowie Pestalozzi w 11. i 12. klasie chcieli wykorzystać go do zaprezentowania swoim kolegom i nauczycielom różnych stacji, w których mogliby lepiej poznać sąsiednią Polskę. W poniedziałek 14 listopada 2022 roku nadszedł czas: na porannym spotkaniu ze wszystkimi uczestnikami na boisku szkolnym 44 młodych gości i ich 5 opiekunów ze szkół podstawowych nr 2 i 13 w Zielonej Górze oraz Liceum w Gubinie zostało witany, Podzielony na grupy i dzień się zaczyna. Na sześciu różnych stacjach poznawano ciekawostki i słownictwo różnymi metodami, np. o polskich świętach, cyklu roku, sławnych ludziach, jedzeniu i dwóch polskich legendach. Punktem kulminacyjnym dnia był 90-minutowy występ dr. Matthiasa Kneipa, który przybliżył sąsiednią Polskę do dwóch klas w auli. Dowiedzieliśmy się więc, że Polska ma nie tylko telefony komórkowe, darmową sieć W-LAN i największe w Europie domy towarowe – notabene od 15 lat – ale także dlaczego bocian nie stał się zwierzęciem heraldycznym Polski i dlaczego niektórzy Niemcy zbierają polskie opłatki jak pocztówki, kiedy patrzysz na Polskę albo Chorwaci powinni pożyczyć jajko, dlaczego wisi biała flaga i dlaczego Polska nie wygrała mistrzostw świata w 1974 roku. „Następna wycieczka szkolna jedzie do Polski” – podsumowuje dziesiątoklasista, a pan Tomkinson znalazł na to idealne miejsce: Gdańsk jest polecany jako przyjazny rodzinom, ponieważ oferuje morze, zabytki i liczne możliwości nietypowych zajęć.

Ukoronowaniem dnia edukacyjnego były wspólne tańce i śpiewy na szkolnym boisku: najpierw Anne Marie Polka jako taniec niemiecki i „Lais” z „’t Smidje”, czyli „Belgijka”. Studenci poznali go niedawno podczas wymiany młodzieżowej w Zielonej Górze. Odśpiewano hymn europejski, znany również jako „Oda do radości” czy „Ode an die Freude”. Każdy, kto przeżył tę odę do swoich (wciąż nieznanych) przyjaciół, może tylko całym sercem wyrazić zgodę na kontynuację partnerstwa z polskim szkoły, aby nadal wypełniały się życiem. Ten wspaniały dzień był możliwy tylko dzięki wielkiemu i odważnemu zaangażowaniu pomysłodawcy i lidera zespołu p. Kuc-Pilarskiej, która zrealizowała treść, zgrupowanie, aw szczególności zaproszenia. Pan Laugks wspierał ją w tej złożonej pracy: pomagał w ramach organizacyjnych, od „papierkowej roboty” i komunikacji po budowę sceny i finanse. Świetnie pokazaliście, że Liceum Pestalozzi uczy głową, sercem i rękami. Chcielibyśmy również podziękować Polsko-Niemieckiemu Urzędowi ds. Młodzieży za wsparcie finansowe tego dnia oraz za pomoc w zorganizowaniu Adwentowego Dnia Otwartego Jarmarku w dniu 1 grudnia 2022 r. 11/14/22 był naprawdę odą do radości! (*Freude =  radości, Freunde = przyjaciele; niestety, gra słów „Oda do Freu(n)de” nie sprawdza się zbyt dobrze w języku polskim.)

Antoinette Eckert