Deutsch-Polnisches Schulprojekt DPSP

Ogólne informacje:

 • zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze,
 • uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań (chór szkolny, kółko teatralne, kółko dziennikarskie) i pogłębiania swojej wiedzy z wybranych przedmiotów,
 • organizuje się wiele wycieczek, projektów, praktyk i konkursów,
 • istnieje możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych z Polską.

Nauka w szkole:

 • nauka w Liceum Pestalozziego trwa trzy lata: 10, 11 i 12 klasa,
 • po 10 klasie obowiązuje egzamin z j. niemieckiego, matematyki oraz z języka obcego (j. polski, j.angielski lub j. francuski), dodatkowo egzamin ze słuchu z j. angielskiego,
 • w 11 klasie uczeń musi wybrać pięć kursów na poziomie rozszerzonym (j. niemiecki, matematykę i j. obcy obowiązkowo), inne kursy na poziomie podstawowym,
 • po 12 klasie uczeń zdaje maturę z czterech przedmiotów.

Matura:

 • zdana matura upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na europejskie uczelnie,
 • ucząc się w Liceum Pestalozziego można wybrać naukę języka: angielskiego (1 język obcy) francuskiego, rosyjskiego, polskiego (2 język obcy), łaciny (3 język obcy),
 • uczeń może wybrać przedmioty, które chce zdawać na maturze.

Warunki przyjęcia do Liceum Pestalozziego:

 • pomyślne ukończenie polskiego gimnazjum (rok szkolny 2018/19) lub szkoły podstawowej,
 • dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego,
 • pomyślne zaliczenie testów pisemnych z j. niemieckiego, j. angielskiego i matematyki oraz rozmowy rekrutacyjnej (ok. 15 min.); podczas egzaminów uczniowie mają do dyspozycji słowniki,
 • zameldowanie w szkole.

Po przyjęciu do Liceum Pestalozziego uczeń może:

 • zamieszkać w internacie w Gubinie (internat nie jest częścią szkoły) czesne wynosi 80 zł, wyżywienie 12 zł/ doba;
 • lub w wybranych hostelach w Guben (szczegóły w sekretariacie),
 • uczyć się w klasie 12-25 osobowej,
 • pobierać naukę bezpłatnie.

Anmeldebogen für das Deutsch-Polnisches Schulprojekt DPSP als PDF-Datei zum Ausdrucken