Deutsch-Polnisches Schulprojekt DPSP

Ogólne informacje:

 • zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze,
 • uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań (chór szkolny, kółko teatralne, kółko dziennikarskie) i pogłębiania swojej wiedzy z wybranych przedmiotów,
 • organizuje się wiele wycieczek, projektów, praktyk i konkursów,
 • istnieje możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych z Polską.

Nauka w szkole:

 • nauka w Liceum im. Pestalozziego trwa cztery lata: 9, 10, 11 i 12 klasa,
 •  po 10. klasie obowiązuje egzamin z j. niemieckiego, matematyki oraz z języka obcego(j. polski, j. angielski lub j. francuski), dodatkowo egzamin ze słuchu z j. angielskiego,
 • w 11. klasie uczeń musi wybrać pięć kursów na poziomie rozszerzonym (j. niemiecki, matematykę i j. obcy obowiązkowo), inne kursy na poziomie podstawowym,
 • po 12. klasie uczeń zdaje maturę z czterech przedmiotów.

Matura:

 •  zdana matura upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na europejskie uczelnie,
 • ucząc się w Liceum im. Pestalozziego można wybrać naukę języka: angielskiego (1 język obcy) francuskiego, rosyjskiego, polskiego (2 język obcy), łaciny (3 język obcy),
 • uczeń może wybrać przedmioty, które chce zdawać na maturze.

Warunki przyjęcia do Liceum im. Pestalozziego:

 • pomyślne ukończenie polskiej szkoły podstawowej,
 • dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego,
 • pomyślne zaliczenie testów pisemnych z j. niemieckiego, j. angielskiego i matematyki oraz rozmowy rekrutacyjnej (ok. 15 min.); podczas egzaminów uczniowie mają do dyspozycji słowniki,
 • wypełniony formularz zgłoszenia.

Po przyjęciu do Liceum im. Pestalozziego uczeń może:

 •  zamieszkać w internacie w Gubinie (internat nie jest częścią szkoły),
 • uczyć się w klasie 12-25 osobowej,
 • pobierać naukę bezpłatnie.